Forside Kurser Referencer Kontakt    
   


 

 

En tilgang til andre mennesker

KRAP tager udgangspunkt i, at vi alle har mere eller mindre tydelige dannelsesidealer og værdiforestillinger om, hvordan vi oplever og skaber relationer, trivsel, glæde, kreativitet og motivation. Så vi får en oplevelse af sammenhæng, betydning og mening.

Metoden henvender sig til alle, der vil arbejde med og dygtiggøre sig i brugen af disse kognitive og positive mellemmenneskelige processer, der grundlæggende bygger på at anerkende og styrke ressourcer, samt øge tolerance.

KRAP er en konkret metode til at blive bevidst om betydningen af at gøre det man siger, man vil gøre og følge op på om det gik godt på en positiv og anerkendende måde. Altså at skabe en forandring, der gør en forskel.

Forskning viser, at forandringsprocesser, der bygger på konkrete skriftlige delmål, har større sandsynlighed for at blive omsat til synlig praksis.

Jeg har i flere år arbejdet ud fra metoden. Som psykolog og menneske giver KRAP mig megen glæde og engagement. Det giver troen på, at vi kan skabe forandringer, selv når vi står i svære og særdeles udfordrende situationer og når vi møder mennesker med særlige behov.

KRAP er meget udbredt indenfor den pædagogiske verden og til dels i det psykiatriske behandlingssystem. Metoden vinder ligeledes indpas hos private firmaer og organisationer. 

Kognitiv vil sige, at vores individuelle måde at fortolke og vurdere en situation på afhænger af hvilke tanker, følelser og sanser, der aktiveres. Dette motiverer så vores handlinger. Ofte har to mennesker vidt forskellige opfattelser af den samme her og nu situation, afhængig af erfaringer og tidligere oplevelser, samt hvilke forventninger vi har fremadrettet.

Ressourcefokuseret handler om, at alle mennesker indeholder ressourcer. Al adfærd og måder at være sammen med andre mennesker på, handler om at vi dybest set altid gør det bedste vi kan i en given situation, med de mennesker og de udfoldelsesmuligheder, der er til stede. Velvidende at ikke alle strategier er hensigtsmæssige, hverken på kort eller lang sigt, så ses de som værende ’det bedste bud’.

Anerkendende betyder, at vi må vise interesse for at kende noget til det andet menneske for at vi kan møde vedkommende og validere det netop der, hvor vedkommende er i sit liv. Anerkendelse af sig selv er fundamentet for at vi kan indgå i anerkendende relationer til andre. At blive mødt med anerkendelse er forudsætningen for dannelsen af et sundt selvværd, interesse for andre mennesker og tillid til, at én selv og andre er betydningsfulde.

Pædagogik er relateret til praksis. Det er en pædagogisk metode, der kan anvendes i processen med at gøre en hensigt til handling.

Kursisterne bliver nysgerrige på deres egne personlige og sociale kompetencer, lader dem udfolde sig og opnår herigennem en højere erkendelse af livskvalitet, til glæde for sig selv og de mennesker, de møder.

KRAP er en pædagogisk metode, der bygger på en bred vifte af teorier, hentet fra blandt andet de kognitive behandlingsformer, den positive psykologi herunder A.I. Appreciative Inquiry, systemisk og narrativ psykologi, almen udviklingspsykologi, der bidrager med viden om beskyttelses- og risikofaktorers betydning for et menneskes personlighedsdannelse og hverdagshandlinger. Ligeledes viden fra organisationspsykologien om, hvad der fremmer trivsel og arbejdsglæde.

 

 

 

   
 

webdesign: luckypunk.dk