Forside Kurser Referencer Kontakt    
   


PDF Hent arbejdsskemaer her.

 

KRAP 2019

I år er jeg engageret udelukkende i individuelt tilrettelagte KRAP forløb. Derfor udbydes der i øjeblikket ingen åbne kurser, hvor enkelte interesserede kan melde sig. Du/I er meget velkomne til at kontakte mig, så vil kan finde en løsning netop til jeres behov.

Emner i et KRAP-forløb udbudt af
PsykologCentret Silkeborg kan være:

Inklusion – en stor udfordring i Folkeskolen

Kognitive metoder og grundmodeller

Anerkendelse og ressourcefokusering

Mestring (coping) af udfordringer, overkrav og belastninger.
Beskyttelsesstrategier og risikofaktorer

Brugen af belønningssystem i pædagogisk sammenhæng

Værdsættende samtaler/kommunikation

Team-udvikling. Indførelse af A.I. AppreciativeInquiry i teamet, kollegial optankning, systemisk coaching og konfliktopløsning

Psykologiske undersøgelser omsat til praksis

Videoanalyse som metode til at forfine egen praksis

Social færdighedstræning, omverdens strukturering og affektiv træning

Relationskompetencer som vigtige forudsætninger for at arbejde med mennesker

Forståelse af mennesker med særlige behov set i et neuropsykologisk perspektiv

Observationer, iagttagelser og skriftlighed

Positiv psykologi

Psykoedukation i enkelte diagnoser, fx OCD, Angst, ADHD

Forældre-KRAP: Hvordan kan metoderne i KRAP være til glæde i familien.

Vejlederrollen: Hvordan giver sparring til kolleger, fx som AKT-vejleder eller som en del af jobbet som team-koordinator

 

 

 

 

   
 

webdesign: luckypunk.dk